Yazdır

ULUSLARARASI DEĞERLİ TAŞLAR VE METALLER SEMPOZYUMU

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü ile işbirliği halinde Uluslararası 1. Değerli Taşlar ve Metaller Sempozyumu, 29-30 Nisan 2005 tarihinde düzenlenmiştir.

Sempozyumda kuyumculuk sektörünün ana malzemeleri olan değerli taşlar ve metallerin oluşum, üretim, zenginleştirme, rafinasyon, kullanım, işlenme, ticaret, ekonomi, hukuk, pazarlama ile ilgili konular tartışılmış ve sunulan bildiriler de bu kitapta toplanmıştır.

Kitap bu konularda araştırma yapacak olanlar ile sektör mensuplarına oldukça önemli pratik bilgiler sağlar.


16 x 23 cm

324 sayfa

Dili : Türkçe

Teknik Döküm Kaplama Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez: 29 Ekim Cd. No: 47 K: 1 Ceritler Binası 34197 Yenibosna – Bahçelievler İSTANBUL
Tel: 0212 652 19 94 – pbx Fax: 0212 652 19 97 info@teknikdokum.com

© 2012 TEKNİK DÖKÜM
Web Dizayn Alen DURSUN